Pack Banditz Seed Bank

Kimo Slice

$100.00

Lineage: ([Blueberry OG x Lemon Alien Dawg] x Tahoe Alien) x ([Lime Skunk x Lemon Alien Dawg] x Tahoe Alien)

Seed Type: Regular

Pack Size: 10 Seeds

Availability: In stock